GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ
Liên kết website :
Số người truy cập: 1.213.901
Đang online: 762
[ Đăng ngày: 22/08/2015 ]

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN


I. CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc quản lý, tổng hợp, lưu trữ, khai thác, tổ chức thực hiện mọi hoạt động trong lĩnh vực thông tin - thư viện.


II. NHIỆM VỤ

1. Phối hợp với tất cả các Khoa, Phòng ban, Trung tâm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc lựa chọn, mua bổ sung, tiếp nhận, trao đổi nguồn tài liệu căn cứ trên nhu cầu hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu của cán bộ giảng viên, viên chức và sinh viên của trường nhằm phát huy hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

2. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ thông tin thư viện: sắp xếp, lưu trữ, bảo quản và phát triển nguồn thông tin, tài liệu, tư liệu của Trung tâm nhằm phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

3. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các Trung tâm Thông tin - Thư viện trong và ngoài nước trong việc phối hợp bổ sung, trao đổi tài liệu và chia sẻ nguồn lực thông tin; từng bước hiện đại hóa, tăng cường khả năng lưu trữ, khai thác và bảo quản các nguồn thông tin, tài liệu, tư liệu.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động, sự kiện trong lĩnh vực thông tin - thư viện.

5. Thu nhận lưu chiểu theo quy định, quản lý, khai thác và lưu trữ các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu giảng dạy đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, đồ án tốt nghiệp, đồ án môn học, đồ án đạt giải trong các cuộc thi của cán bộ giảng viên, viên chức và sinh viên của Trường.

6. Thực hiện chức năng quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của thư viện: quản lý, vận hành trang thiết bị của Trung tâm; quản lý, khai thác phần mềm thư viện, kiểm kê trang thiết bị của Trung tâm; tiến hành thanh lý và loại bỏ các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo đúng quy định về thanh lọc tài liệu.

7. Đưa tin, viết bài, giới thiệu sách mới và các nội dung khác nhằm cung cấp các thông tin bổ ích, thiết thực và thu hút độc giả cho Thư viện điện tử của Trường.

8. Xây dựng nội quy, quy trình sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện và hướng dẫn bạn đọc sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện, thực hiện tốt nội quy, quy trình.

9. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.

CÁC TIN KHÁC